Laime

Būt laimīgam ir jebkura cilvēka augstākais mērķis, dzīves sūtība un uzdevums. Nekas cits – ne nauda, īpašumi, stāvoklis citu acīs, mūsu dzīvē nav svarīgāks par šo trauslo un ļoti vēlamo sajūtu. Katram šo sajūtu izraisa citādāku apstākļu kopums, taču ir pāris būtiskākie apstākļi, kas ir kopīgi lielākajai sabiedrības daļai un padara tos laimīgus.

Ģimene un attiecības

Šis ir visuniversālākais un izplatītākais apstāklis, kas padara cilvēkus laimīgus, neatkarīgi no dzīvošanas vietas, rases, etniskās izcelsmes vai citiem apstākļiem. Attiecības apmierina cilvēkiem tik dabisko vajadzību pēc cilvēcīga kontakta, saskarsmes, kā arī nodrošina individuālo izaugsmi un attīstību.

Jēgpilns darbs

Kā jau pie jebkura cita no minētajiem faktoriem, kas padara cilvēkus laimīgus, pie laba un jēgpilna darba ir ļoti daudz jāstrādā. Atrast tādu darbu, kurā jūtamies labi, varam sevi radoši realizēt un just gandarījumu no padarītā, ir mērķis, uz ko mums visiem būtu jāatiecas, tas sabiedrību un pasauli padarītu par krietni labāku vietu.

Pozitīva domāšana

Eksperti norāda, ka pozitīvai attieksmei un domāšanai ir tieša korelācija ar fizisko cilvēka stāvokli un sajūtām. Pozitīva skatīšanās uz situācijām un izvēlēšanās būt pozitīvam un priecīgam pat sarežģītās un saspringtās situācijās, ilgstoša laika periodā kļūst par ieradumu un dod ļoti labus rezultātus.

Brīvība

Brīvība šis ir viens no apstākļiem, kas saistīts ar konkrēto dzīves vai uzturēšanas vietu. Brīvība ir domāta ļoti, plašā ziņā iekļaujot gan vārda, personisko, ceļošanas un citas brīvības. Mūsdienās cilvēki reti aizdomājas, jo nav saskārušies ar citādiem apstākļiem, kad visas šīs brīvības bija liegtas, un jāapzinās, ka vēl uz pasaules ir daudz tādas vietas, kur cilvēkiem jāsaskaras ar savu brīvību apspiešanu.

Daba

Daba mums ir apkārt, un mēs reti aizdomājamies par to, ka dzīvojam gandrīz ideālā lokācijas vieta, mēs varam piedzīvot četrus skaistus gadalaikus, ziemas nav tik aukstas, lai nevarētu baudīt ziemas priekus un vasaras tik karstas, kas iznīcina visu veģetāciju. Būšana dabā cilvēkam sniedz ļoti daudz pozitīvas izjūtas, paplašina redzeslauku, iedvesmo jaunām lietām un samazina stresa līmeni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *